M&A cultural integration

Harvard Business Review geeft aan dat 70% tot 90% M&A faalt. Een van de cruciale redenen is het onderschatten of zelfs negeren van de impact van verschillende (bedrijfs) culturen. Dit leidt verlies van vertrouwen en van expertise wanneer competente personen zich niet erkend weten in de post-M&A fase. Grondige voorbereiding van M&A in de onderhandelingsfase en het zoeken naar nieuw evenwicht post-M&A zal verlies van assets voorkomen en het succes van de M&A verhogen. ChinaConduct doet cross-culturele audits als basis voor  herorientering en harmonisering. We gebruiken een aantal methodes om data, percepties and verwachtingen te toetsen, onder meer via individuele intake gesprekken. We adviseren en coachen de ontwikkeling van een duurzame samenwerking en lange termijn strategie.